Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i zvonik

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i zvonik

Današnja župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, smještena na topografski najvišem dijelu naselja, jednobrodna je dvoranska građevina položena u smjeru sjever-jug, velike i prostrane pravokutne apside izbačene u prostor sa sjeverne strane. S istočne strane apside nalazi se sakristija, a uza zapadni zid apside je kapela Blažene Djevice Marije od Porođenja sagrađena 1505. godine.

Crkva Svih Svetih u Sužanu

Crkva Svih Svetih u Sužanu

Crkva Svih Svetih u Sužanu datirana je u 1514. kada je sagrađena pod patronatom bratovštine Svih Svetih iz Sužana.

Crkva sv. Jurja na brdu kod Krasa

Crkva sv. Jurja na brdu kod Krasa

Crkva sv. Jurja na brdu kod Krasa sačuvana je tek djelomično, u arheološkom sloju.

Crkva sv. Filipa i Jakova

Crkva sv. Filipa i Jakova

Na skrovitome malom brežuljku poviše Solina nalazi se srednjovjekovna crkva sv. Filipa i Jakova. U izvorima se spominje još u drugoj polovici 14. stoljeća.

Crkva sv. Vida

Crkva sv. Vida

Crkva sv. Vida spada u najstarije dobrinjske crkve. Pretpostavlja se da je sagrađena 1100. godine. Za njezina se graditelja navodi majstor Dragoslav.

Crkva sv. Petra – Soline

Crkva sv. Petra – Soline

Uvala sv. Petra spominje se još u staroj glagoljskoj ispravi, kupoprodajnom ugovoru iz 1379., a potom u glagoljskoj ispravi kneza Ivana Frankopana iz 1465., u kojoj se naziva „zemlja svetoga Petra“.

Kaštel, bedemi i arheološki ostaci u kafiću Volsonis

Kaštel, bedemi i arheološki ostaci u kafiću Volsonis

Bedemi grada Krka gotovo su u potpunosti sačuvani, a u svojemu najstarijem dijelu sežu čak u prapovijesno doba. Zna se da je prapovijesni grad Curicta (Krk) bio utvrđen zidinama.

Katedrala, Sv. Kvirin i zvonik

Katedrala, Sv. Kvirin i zvonik

Krčka katedrala nosi titular Blažene Djevice Marije, a prema pronađenom natpisu o izgradnji, crkva je vjerojatno postojala još u drugoj polovici 5. i početkom 6. stoljeća pa se njezin titular vezuje uz Efeški koncil (431.) i veliko slavlje prigodom priznanja Marije kao Majke Božje.

Krk

Krk

Najstariji tragovi grada Krka i okolice sežu u prapovijest, a njihovu povijest krojile su izmjene starosjedilaca i došljaka počevši od Liburna, zatim Rimljana, Slavena, Mlečana...

Crkva sv. Klementa u Klimnu

Crkva sv. Klementa u Klimnu

Crkva sv. Klementa u Klimnu u izvorima se spominje još 1381. kao vlasništvo obitelji Malatestinić iz Solina. Uz crkvu se u 16. stoljeću veže bratovština sv. Klementa.

Crkva sv. Petra u Gabonjinu

Crkva sv. Petra u Gabonjinu

Crkva sv. Petra na vrhu uzvisine kod Gabonjina izvorno je bila srednjovjekovna crkva i datira se u 13./14. stoljeće.

Crkva sv. Marije od Izvora

Crkva sv. Marije od Izvora

U kampu Ježevac, na uzdignutom platou okruženom šumom, nalaze se ostaci zanimljivoga sakralnog zdanja – crkve sv. Marije od Izvora.

Crkva sv. Mihovila (Majke Božje od Zdravlja)

Crkva sv. Mihovila (Majke Božje od Zdravlja)

Crkva Majke Božje od Zdravlja sve do sredine 19. stoljeća bila je posvećena sv. Mihovilu i nekoć je pripadala istoimenom samostanu benediktinaca.

Mozaik s prikazom Tritona

Mozaik s prikazom Tritona

U maloj ulici koja od glavnoga gradskog trga, Vele place, vodi prema jugu nalazi se kafić Mate u kojemu je arheološkim istraživanjima pronađem mozaički pod s bogatim figuralnim prikazom.

Samostani na Trgu glagoljaša

Samostani na Trgu glagoljaša

Još od 13. stoljeća u raznim dokumentima, oporukama i statutima spominju se samostan i crkva sv. Franje u Krku. Samostan mnogo govori o tradiciji franjevačkog reda u Krku.

Fortičina

Fortičina

Na uzvisini iznad omišaljskog zaljeva nalaze se tragovi utvrde Fortičine. Ovdje su pronađeni tragovi starijeg utvrđenja, kule-promatračnice datirane još u kasnoantično doba.

Rimski grad Fulfinum

Rimski grad Fulfinum

U uvali Sepen, svega nekoliko kilometara zračne linije južno od Omišlja, nalazi se neiscrpan rudnik arheološke baštine. Prvi tragovi naseljavanja ovog područja vode u 1. stoljeće kada nastaje rimski grad – Fulfinum.

Starokršćanska bazilika u Mirinama i ostaci troapsidalne crkve u uvali Sepen

Starokršćanska bazilika u Mirinama i ostaci troapsidalne crkve u uvali Sepen

Na ravnom platou uvale Sepen uzdižu se ostaci i danas veličanstvene starokršćanske bazilike zvane Mira, sazidane u 5. stoljeću, koja stoji kao podsjetnik prvih naznaka kršćanske vjere na otoku Krk.

Omišalj

Omišalj

Na sjevernom dijelu otoka, na visokoj uzvisini iznad mora, smješteno je malo mjesto Omišalj. Njegovi počeci sežu još u predrimsko doba, no potpun razvoj doživljava u srednjem vijeku.

Franjevački samostan – Glavotok

Franjevački samostan – Glavotok

U mjestu Glavotok, na osami uz more, nalazi se samostan franjevaca trećoredaca, tzv. glagoljaša.

Ostaci crkve sv. Apolinara i nova župna crkva sv. Apolinara

Ostaci crkve sv. Apolinara i nova župna crkva sv. Apolinara

Stara župna crkva sv. Apolinara nalazila se nedaleko od sela Bogovići gdje se i danas nalazi staro groblje i zvonik.

Arheološki lokalitet Cickini/lapidarij

Arheološki lokalitet Cickini/lapidarij

Na današnjoj cesti koja iz Omišlja vodi prema Krku, u blizini Malinske, uski put kroz gustu šumu vodi do važnoga arheološkog lokaliteta otoka Krka nazvanog Cickini.

Malinska-Dubašnica

Malinska-Dubašnica

Malo primorsko mjesto Malinska danas je privlačno otočno turističko odredište, a nekoć je to bila važna luka i trgovište.

Otočić Sv. Marko i bizantska utvrda

Otočić Sv. Marko i bizantska utvrda

Bizantski castrum smješten je pod hrbatom škoja Sv. Marka na samoj citadeli, a datira ga se u 6. stoljeće. Dio castruma služio je do 16. stoljeća kao venecijanska promatračnica.

Arheološki ostaci ispod kapele sv. Marka

Arheološki ostaci ispod kapele sv. Marka

U Baški, gotovo u središtu naselja, stoji skromna crkvica podno koje se nalaze ostaci jedne od najveličanstvenijih starokršćanskih crkava ne samo na otoku Krku nego i u Hrvatskoj i na Jadranu.

Baška

Baška

Život na bašćanskom prostoru uvjetovala je bogata udolina otvorena prema moru. Naseljenost ovdje nije bila uvijek vezana uz jedno mjesto, kao što je slučaj s Krkom, Omišljem ili Dobrinjem.

Crkva sv. Krševana u Milohnićima

Crkva sv. Krševana u Milohnićima

Nedaleko od sela Milohnići nalazi se pravi dragulj crkvene arhitekture na otoku Krku. Kamena crkva sakrivena je u gustoj šumi i dostupna pogledu posjetitelja tek kada stignu na šljunčani seoski put.

Franjevački samostan – Porat

Franjevački samostan – Porat

Franjevački samostan u Portu nosi titular sv. Marije Magdalene. U početku je na ovome mjestu bila mala kapela s pokojim redovnikom pridošlim iz Glavotoka, no dolaskom Mlečana nakon 1480. osnovan je pravi franjevački samostan.

Svetište Majke Božje Goričke

Svetište Majke Božje Goričke

Ova je crkva već dugo vremena, čak od 16. stoljeća, mjesto hodočašća ne samo mještana Baške već i cijelog otoka.

Župna crkva Presvete Trojice u Baški

Župna crkva Presvete Trojice u Baški

Izgradnju župne crkve Presvete Trojice u Baški uvjetovalo je spuštanje Bašćana prema moru pa je dotadašnja župna crkva sv. Ivana bila predaleko za svakodnevno bogoslužje.

Samostan i crkva sv. Lucije

Samostan i crkva sv. Lucije

U Jurandvoru, manjem naselju sjeverno od Baške, nalazi se crkva sv. Lucije. Crkva je nastala u razvijenome srednjem vijeku, u doba romanike, kao jednobrodna građevina istaknute polukružne apside, sa zvonikom na pročelju.

Lokalitet Mira kraj Jurandvora

Lokalitet Mira kraj Jurandvora

Uz cestu koja vodi prema Baški, nedaleko od Jurandvora, nalaze se ostaci starokršćanskoga sakralnog zdanja iz 5. stoljeća, otkriveni nedavno, kada se ispod oranice pojavila mozaička podnica stare crkve.

Korintija

Korintija

Istočno od zaljeva u kojem se smjestila Baška nalaze se dvije duboko uvučene uvale, Vela i Mala luka. Ti usjeci mora u kopno sa sjeverne i južne strane izolirali su mali poluotok Sokol.

Punat

Punat

Punat je turističko mjesto smješteno u pitoresknom zaljevu u jugozapadnom dijelu otoka. Već je na ulasku u Punat posjetitelj počašćen ljepotom koja se ne očekuje u cestovnom prometu.

Župna crkva sv. Stjepana i zvonik

Župna crkva sv. Stjepana i zvonik

Župna crkva sv. Stjepana spada u starije kapitulske crkve, o čemu svjedoči glagoljska listina iz 1100. koja ju spominje. Crkvu je 1512. posvetio krčki biskup Dunat a Turre.

Dobrinj

Dobrinj

Dobrinjsko je područje gusto naseljavano od prapovijesti do danas. Najraniji datirani nalazi potječu iz ranoga željeznog doba, ali se pretpostavlja da je područje bilo naseljeno i prije, tijekom neolitika, a prema nekim znakovima i za vrijeme mezolitika.

Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari

Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari

Na putu koji vodi prema vrbničkoj luci (Namori) nalazi se crkva sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika Vrbnika. Crkvu je u 14. stoljeću dao izgraditi pop Damjan, vjerojatno 1323. godine.

Gradec i Frankopani

Gradec i Frankopani

U gustoj šumi nedaleko od Risike, gotovo sakriven, nalazi se lokalitet poznat pod nazivom Gradec. Sačuvani su ostaci velikog Kaštela-utvrde knezova Frankopana.

Crkva sv. Maraka

Crkva sv. Maraka

Nedaleko od naselja Risika, na izbočenoj punti, nalaze se ostaci skromne ruševne crkve sv. Maraka (sv. Marka).

Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Jurja

U uvali sv. Jurja, sjeverno od Vrbnika, na izbočenoj punti nalaze se ostaci srednjovjekovne crkve sv. Jurja. Dimenzijama je to skromna crkva, jednobrodna, s apsidom izbačenom na istočnoj strani.

Crkva sv. Mavra

Crkva sv. Mavra

Na vrhu brijega, južno od Vrbnika, još i danas u pejzažu niskog raslinja i gromača izranjaju ostaci stare crkvice sv. Mavra.

Župna crkva Uznesenja Marijina i zvonik

Župna crkva Uznesenja Marijina i zvonik

Crkva Uznesenja Marijina građena je u doba romanike, u 12. i 13. stoljeću. Izvorno, crkva je bila trobrodna, s tri istaknute apside na istoku.

Vrbnik

Vrbnik

Na vrhu strme uzvisine, čak pedesetak metara ponad mora, smjestio se Vrbnik. Arheološkim istraživanjima otkriveni su počeci naseljavanja širega vrbničkog područja još u prapovijesno doba.

Crkva sv. Ivana

Crkva sv. Ivana

Na uzvisini sjeveroistočno od današnje Baške nalazi se crkva sv. Ivana Krstitelja. Građevina je romaničkog postanka, monovolumenska, s apsidom izbočenom na istočnoj strani.

Arheološki lokalitet sv. Petar na Kanajtu

Arheološki lokalitet sv. Petar na Kanajtu

U Puntarskoj uvali na području Kanajt, ponad marine, nađeni su ostaci zanimljive sakralne građevine, možda bi najbolje bilo reći „crkve babuške“.

Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Na lokalitetu Mala Kras, svega nekoliko kilometara južno od Punta, nalaze se ostaci romaničke crkve sv. Jurja.

Crkva sv. Dunata

Crkva sv. Dunata

U Puntarskom zaljevu, na raskrižju putova koji vode prema Puntu, Vrbniku i Korniću, na morskoj obali stoji crkva sv. Dunata.

Franjevački samostan – Košljun

Franjevački samostan – Košljun

Otok Košljun pravi je dragulj smješten u zaljevu ispred Punta, a fratar Mavro Velnić slikovito ga je ovako opisao: „Biti na Krku, a ne vidjeti Košljun slično je kao biti u Rimu, a ne vidjeti Papu.“

Župna crkva sv. Trojice

Župna crkva sv. Trojice

Nakon što su dobili duždevo odobrenje 1766., Puntari su se odlučili za gradnju župne crkve. Zajedničkim radom građana i novčanom potporom mjesnih bratovština, crkva je brzo sagrađena.