Skip to main content

sv. Vid Dobrinjski (apsida)

© 2022 Kulturno nasljeđe otoka Krka