U maloj ulici koja od glavnoga gradskog trga, Vele place, vodi prema jugu nalazi se kafić Mate u kojemu je arheološkim istraživanjima pronađem mozaički pod s bogatim figuralnim prikazom. Prema stilskim obilježjima datiran je u 1. stoljeće i rad je više majstora. Središtem mozaika dominira mitološko biće Triton ljudskoga tijela i ribljeg repa. Triton je morsko božanstvo, sin Posejdona i nereide Amfirtide. Okružen je figurama morske faune, dupinima i ribama stiliziranih zmajolikih obilježja. Pretpostavlja se da je Triton tek jedna od četiri figure ovoga mozaičkog poda.

U mozaičkom ukrasu uočava se prikaz posude za vino – kantarosa. Posudu drži drugo mitološko biće ljudskoga torza, konjskih nogu i ribljeg repa, vjerojatno Ihtiokentaur. Zbog oštećenja mozaika vidljiva je samo njegova griva i trozub u lijevoj ruci. Veselo ozračje i sadržaj prikaza upućuju na scenu morske gozbe.
I treće je mitološko biće sačuvano tek u tragovima. Najvjerojatnije je riječ o Hermesovu sinu Panu. Na to upućuje prikaz frule kojom Pan pridonosi glazbenom ugođaju gozbe.

Utvrđivanjem postojanja tri lika posve ravnopravnih u prikazu, Tritona, Ihtiokentaura i Pana, koji stoje na približno jednakoj udaljenosti jedan od drugoga, stječe se dojam da nedostaje četvrti lik koji bi upotpunio prikaz cijele morske gozbe.

Ovaj mozaik vjerojatno je bio pod u termama bogatije privatne građevine.