Na ravnom platou uvale Sepen uzdižu se ostaci i danas veličanstvene starokršćanske bazilike zvane Mira, sazidane u 5. stoljeću, koja stoji kao podsjetnik prvih naznaka kršćanske vjere na otoku Krk. Tlocrtno gledano crkva je sagrađena u obliku latinskoga križa, simbola kršćanske vjere. Unutar upisane apside nalaze se ostaci križne konfesije (simboličnoga groba u kojem su se čuvale svetačke relikvije) iznad koje je bio oltar. U narteksu (predvorje) koji se nalazi na zapadu, pronađeni su grobovi, među kojima se ističe grob u sarkofagu. Uz baziliku, prema moru, nalazi se klaustar obrubljen debelim zidom s dvjema visokim kulama, tek djelomično sačuvanima.

Izvorni izgled crkve sačuvan je u cijelosti pa je ovo zdanje vrijedan i rijedak „živi“ svjedok svoga vremena.

Stotinjak metara zapadno od velike starokršćanske bazilike nađeni su ostaci manje crkve i skromnoga samostanskog kompleksa. Nastale su u 9. stoljećeu preuređenjem rimskih termi iz 1. – 2. stoljeća. Hipokaust ovih termi danas je vidljiv ispod drvenog mosta na šetnici uz more.

Crkva je dimenzijama skromno jednobrodno zdanje, s tri apside učahurene u njezin ravan začeljni zid. S južne strane nalazi se memorijalna cela, s apsidom također upisanom u ravan začeljni zid. Zapadno od crkvenog zdanja nađeni su ostaci samostanskih prostorija.